PHẦN MỀM NHÂN SỰ

Quản lý hàng ngàn nhân viên trong tầm tay
Tối ưu cho DN vừa & lớn, đa chi nhánh
Untitled-2-01

BẠN ĐANG TÌM KIẾM 1 GIẢI PHÁP NHÂN SỰ VÌ

Quy trình quản trị nhân sự tại các DN vừa & lớn đang gặp khó, dữ liệu không thống nhất, thủ công & papper work quá nhiều
Star icon
TÁC NGHIỆP
Quản lý hàng trăm nghìn hồ sơ, hợp đồng trên excel
Book icon
KẾT NỐI
Khó kết nối với các phần mềm, hệ thống khác trong doanh nghiệp
Star icon
BÁO CÁO
Mất thời gian tổng hợp, báo cáo tính lương, chấm công, bảo hiểm
Book icon
DỮ LIỆU
Quản lý trên nhiều phần mềm riêng lẻ, mất thời gian, dữ liệu rời rạc
Star icon
DỰ BÁO
Thiếu công cụ xây dựng kế hoạch, phân tích đánh giá, dự báo
Book icon
ĐÁNH GIÁ
Thiếu công cụ đánh giá, theo dõi nhân viên & ứng viên

GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

Làm sao để quản lý hàng trăm, hàng ngàn nhân viên hàng ngày 1 cách sát sao nhất. Những quy trình lặp đi lặp lại mất thời gian làm sao để số hóa.
hrm-chart

TUYỂN DỤNG: tự động hóa công tác tuyển dụng dựa vào xác định nhu cầu, lên kế hoạch, thực hiện tuyển dụng và đánh giá chất lượng 

HỒ SƠ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG: cho phép nhập khẩu hàng loạt & quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên từ lúc thử việc đến khi nghỉ việc; nhắc gia hạn/ thanh lý hợp đồng...

ĐÀO TẠO, ĐÁNH GIÁ: Tự động hóa công tác tổ chức và thực hiện đào tạo từ đề xuất yêu cầu, lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện đến việc khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo

PHÚC LỢI: Nhân viên tự đăng ký hoặc từ chối chương trình phúc lợi và cán bộ nhân sự dễ dàng tổng hợp được thông tin đó

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC: Không chỉ quản lý, giải quyết các yêu cầu nghỉ việc mà còn cung cấp báo cáo tình trạng và thống kê lý do nghỉ của nhân viên

CÔNG TÁC: Người quản lý phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp trên phần mềm nhanh chóng, tiện lợi

HỒ SƠ NĂNG LỰC: Xây dựng từ điển năng lực cho từng vị trí công việc cụ thể theo từng Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ

 

TỰ ĐỘNG HÓA MỌI QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

hrm_cat

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH TRONG AMIS.VN - HRM

recruitment

TUYỂN DỤNG

Kết nối sàn giao dịch việc làm để đăng tin tuyển dụng; ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến giúp cán bộ tuyển dụng không phải nhập lại hồ sơ; thông báo kết quả phỏng vấn qua email, SMS; đánh giá hiệu quả các kênh
post-it

HỒ SƠ

Đính kèm bản scan hồ sơ nhân viên; dễ dàng tra cứu, giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ. Dữ liệu hồ sơ từng nhân viên được quản lý tập trung, sâu chuỗi xuyên suốt từ khi mới tiếp nhận vào làm việc đến khi nghỉ việc.
document

HỢP ĐỒNG

Quản lý hợp đồng theo từng loại, tự động nhắc những hợp đồng hết hạn giúp cán bộ nhân sự chủ động trong việc gia hạn hợp đồng. Lập và in hàng loạt hợp đồng, phụ lục hợp đồng cùng lúc cho nhiều nhân viên.
heart-rate

BẢO HIỂM

Tự động lập báo cáo bảo hiểm, hồ sơ đăng ký, thanh toán bảo hiểm hàng tháng; luôn cập nhật kịp thời các biểu mẫu mới nhất theo quy định của nhà nước. Theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của từng nhân viên

VAI TRÒ AMIS.HRM VỚI DOANH NGHIỆP

LÃNH ĐẠO
Tức thời số lượng và tình hình biến động nhân sự ở từng bộ phận; dễ dàng duyệt phép, đề nghị công tác của nhân viên
CB NHÂN SỰ
Đơn giản và chuẩn hóa mọi quy trình làm việc từ tuyển dụng, quản lý hợp đồng, hồ sơ đến đánh giá, lập kế hoạch...
NHÂN VIÊN
Dễ dàng tra cứu thông tin cá nhân như: lương, bảo hiểm, ngày nghỉ phép...và nhanh chóng nắm bắt thông tin nội bộ
ỨNG VIÊN
Tiết kiệm thời gian vì có thể nộp hồ sơ trực tuyến và đóng góp các ý kiến về tuyển dụng cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY

Đăng ký trải nghiệm toàn bộ phân hệ & tư vấn quy trình tự động hóa trong công tác quản trị nhân sự

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HƠN 12.000 DN VỪA & LỚN, ĐA CHI NHÁNH TIN TƯỞNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ AMIS.VN
1280x200