QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LÀ YẾU TỐ SỐNG CÒN VỚI DOANH NGHIỆP

ebook-quan-tri-chien-luocbi-quyet-quan-tri-chien-luoc
“Miếng bánh” thị trường luôn có giới hạn nhất định gọi là quy mô thị trường; nếu mình có chiến lược tốt sẽ chiếm được phần lớn miếng bánh còn đối thủ thì không; hoặc ngược lại. 
Doanh nghiệp bạn đã xây dựng được chiến lược để chiếm lấy thị trường chưa?
5 chương trong cuốn cẩm nang Quản trị chiến lược sẽ giúp bạn:
  • Tăng quy mô, xác lập vị thế trên thị trường dựa vào các yếu tố nội tại
  • Kiểm soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết để tăng doanh thu
  • Ổn định nhân sự để phát triển bền vững
  • Tốc chiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh dựa vào sự thay đổi của môi trường bên ngoài